V prípade záujmu o niektoré z našich služieb alebo v prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Fakturačné údaje

Ing. Roman Kraiger
Nad traťou 1340/18
060 01 Kežmarok

IČO: 51635500
DIČ: 1078972323
Nie je platiteľ DPH

Zapísaný v Živnostenskom registri
Okresného úradu Kežmarok,
číslo živnostenského registra: 730-16188

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.
IBAN: SK77 8330 0000 0020 014 08146
SWIFT: FIOZSKBA