Všeobecné obchodné podmienky

Informácie o prevádzkovateľovi

Pixeler s. r. o.
Nad traťou 1340/18
060 01 Kežmarok
Slovenská republika

IČO: 55266380
DIČ: 2121910505
IČ DPH: SK2121910505 podľa § 7a

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 81414/L

Registrácia

V internetovom obchode pixeler.sk je možné nakupovať len po zaregistrovaní zákazníka. Registrácia prebieha v rámci objednávkového procesu. Zákazník registráciou získava prístup do sekcie Môj účet, kde si môže pozrieť prehľad svojich objednávok, odkazy na stiahnutie aktuálnych verzií objednaných pluginov a kde si môže spravovať svoj účet.

Objednávka

Pre uskutočnenie objednávky si treba vybrať požadovaný plugin, vložiť ho do nákupného košíka a vybrať spôsob platby. Po odoslaní objednávky zákazník dostane potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol. Objednávka bude zobrazená v sekcii Môj účet, do ktorej bude mať zákazník prístup po prihlásení.

Platba

Za objednaný plugin je možné platiť týmito spôsobmi platby:

  • bankovým prevodom na účet

Dodanie pluginu

Po úspešnom pripísaní platby na náš účet dostane zákazník e-mailovú správu s odkazom na stiahnutie objednaného pluginu spolu s priloženou faktúrou ako daňový doklad o úhrade. Plugin je možné si stiahnuť aj po prihlásení sa v sekcii Môj účet.

Licencia

Všetky naše pluginy sú licencované pod GNU General Public License (GPL). Môžete si prečítať informatívny slovenský preklad GPL.

Aktualizácie pluginov

Základnú licenciu pluginu môže zákazník použiť na maximálne 2 domény alebo subdomény. Zákazník získava dostupnosť aktualizácií po dobu 1 roka. O vydanej aktualizovanej verzii pluginu je zákazník informovaný priamo v administrátorskom prostredí e-shopu, v ktorom má plugin nainštalovaný a aktivovaný. Aktualizáciu môže vykonať priamo v administrácii e-shopu alebo nakopírovaním pluginu cez FTP. Aktualizácie je možné si stiahnuť aj po prihlásení sa do svojho účtu v časti “Na stiahnutie”.

Technická podpora

Technickú podporu poskytujeme zákazníkom prostredníctvom kontaktného formulára, a to len k tým pluginom, ktoré sú ponúkané na internetovom obchode pixeler.sk a pri objednaní pluginov si zákazník predplatil rozšírenú technickú podporu. Technickú podporu neposkytujeme v prípade, ak zdrojový kód bol zákazníkom alebo inou osobou upravený.

Funkčnosť a kompatibilita pluginov

Všetky naše pluginy sa snažíme udržiavať funkčné a kompatibilné s čo najnovšími verziami platformy WordPress a pluginu WooCommerce. Vzhľadom na to, že obidva systémy sa vyvíjajú rýchlo, nevieme zabezpečiť funkčnosť našich pluginov pre staršie verzie WordPress a WooCommerce. Z toho dôvodu odporúčame zákazníkom venovať dostatočnú pozornosť ich aktualizáciám.

Odstúpenie od záruky

Každý plugin ponúkaný na internetovom obchode pixeler.sk je bez záruky akéhokoľvek druhu. Za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek škodu, a to najmä škodu priamu, nepriamu, špeciálnu, náhodnú či následnú, či iné straty s používaním spojené, používaním spôsobené, či vyplývajúce z nemožnosti používania nášho pluginu.

Odstúpenie od zmluvy

Vzhľadom na to, že každý plugin ponúkaný v internetovom obchode pixeler.sk je možné si pred jeho kúpou objednať bezplatne ako demo verziu na dobu 30 dní, a súčasne plugin ako elektronický obsah patrí medzi výnimky, na ktoré podľa zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nemá zákazník právo na odstúpenie od zmluvy, zákazník po zakúpení pluginu nemá nárok na vrátenie peňazí za zakúpený plugin.

Ochrana osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Informácie, ktoré nám zákazníci poskytnú prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výhradne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby alebo produktu. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretím stranám.

Vyhradzujeme si právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok bez nutnosti informovania vopred. Aktuálne znenie obchodných podmienok bude vždy zverejnené na tejto stránke.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 21. 3. 2023.