Správne pridávanie produktových atribútov vo Woocommerce

Na začiatok tohto článku pripomeniem, že je potrebné rozlišovať pojmy kategórie a atribúty produktov. Zatiaľ čo kategórie slúžia na zatriedenie produktov na základe viacerých produktových atribútov do skupín, produktové atribúty predstavujú vlastnosti produktu, ktoré ho bližšie špecifikujú.

Každá vlastnosť pozostáva z mena a hodnoty. Meno vlastností môže byť napr. veľkosť, farba, materiál, dĺžka, šírka a hodnota môže byť napr. číselná (dĺžka = 50 cm) alebo textová (farba = modrá).

Pridanie atribútu​

Pri pridávaní nového atribútu máme na výber dve možnosti. Prvou možnosťou je, pridať vlastnosť, ktorej meno a hodnotu zadáva používateľ.

Pridanie uživateľom zadanej vlastnosti produktu

Druhou možnosťou je, pridať atribút ako vlastnú taxonómiu (číselník/zoznam hodnôt) a následne k produktom priradiť jednu alebo viacero hodnôt z tejto taxonómie.

Pridanie vlastnosti zo zoznamu (taxonómie)

Zásadny rozdiel týchto dvoch spôsobov zadávania atribútov je v ich uložení do databázy. Zatiaľ čo hodnoty atribútu z číselníka sa uložia ako samostatné položky, ktoré je možné upravovať, pridávať alebo odstráňovať, hodnoty zadané užívateľom sa uložia iba ako samostatný údaj produktu. To, ktorý spôsob zvoliť, závisí od viacerých kríterií. Najdôležitejším kritériom je, či bude atribút nadobúdať obmedzený počet hodnôt alebo ich teoreticky môže byť neobmedzený počet, hlavne pri číselných údajoch. V prípade že budeme vyberat z obmedzeného počtu hodnôt, napr. pri vlastnosti Farba, je vhodné takúto vlastnosť pridať z číselníka hodnôt. V prípade neobmedzeného počtu hodnôt, napr. pri vlasntosti Dĺžka, je vhodnejšie pridať takúto vlastnosť ako samostatný meta údaj. 

Najčastejšie chyby pri atribútoch

Vzhľadom na spomenuté možnosti pridávania nových atribútov produktov som sa stretol s týmito chybami.

Duplicitné atribúty

Medzi najčastejší problém patrí vytváranie duplicitných atribútov, napr. vytvorenie vlastnosti Veľkosť trička  a Veĺkosť bundy, pričom každá z týchto vlastností môže nadobúdať hodnoty z rovnakého zoznamu hodnôt, teda napr. XS, S, M, L, XL a XXL. Namiesto týchto dvoch vlastnosti, stačí mať vytvorenú jednu vlastnost Veľkosť so spominanými hodnotami, bez rozlišovania kategórie, v ktorej sa produkt nachádza.

Nesprávne zvolený typ atribútu

Ako som už v úvode spomenul, pri pridávaná nového atribútu máme možnosť pridať atribút predstavujúci novú taxonómiu alebo len ako meta hodnotu produktu. Častou chybou je zbytočné vytváranie produktových atribútov predstavujúcich taxonómiu. Ide hlavne o vlastnosti s číselnými hodnotami, napr. atribút dĺžka, výška, hrúbka a pod. Je zbytočne, aby sme v databáze vytvárali samostatné položky pre každú číselnú hodnotu hodnotu. V tomto prípade je oveľa praktickejšie vytvoriť nový atribút len ako meta hodnotu produktu a nie ako samostatnú taxonómiu, najmä v prípade, ak by sme neskôr chceli filtrovať produkty na základe tejto vlastnosti pomocou tzv. slidera (posuvníka).

Kombinácia hodnoty a jednotky atribútu

S týmto problém úzko súvisi aj potreba zadávania merných jednotiek atribútov, napr pri spomínanej dĺžke by sme chceli uviesť že ide o údaj v cm. To ako pridať napr. mernú jednotku za hodnotu atribútu je vysvetlené v tomto článku.

Zbytočný archív produktov

V prípade že sme sa rozhodli vytvoriť pre atribút vlastnú taxonómiu, máme možnosť k nej vytvoriť aj vlastný archív produktov, t. z. že sa pre každú hodnotu takéhoto atribútu vytvorí aj podstránka s url vo fomre meno-atributu/hodnota-atributu, napr. pre atribúť “Farba” s hodnotou “modrá” sa nam vytvorí podstránka s url farba/modra, na ktorer budú všetky produkty s touto farbou. Tento konkrétny prípad by bol ešte akceptovateľný, avšak pri niektorých atribútoch nám tak môžu vznikať pomerne zbytočné a nelogické archívy produktov, napr. pri atribúte Veľkosť by nam vznikli archívy s URL ako velkost/xs, velkost/s či velkost/m alebo nebodaj s číselnými hodnotami napr. pri atribúte dlzka/50 a pod. Samotný archív nie je problém. Oveľa vačší problém, je pokial takéto stránky máme povolené pre indexáciu robotov a reálne sa zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania.

Picture of Roman Kraiger

Roman Kraiger

Zakladateľ agentúry Pixeler, vášnivý cyklista, programátor a občasný bloger.

Páčil sa Vám tento článok?

Odmeňte ho páčikom.

alebo ho zdieľajte medzi priateľmi na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *