Súvisiace produkty podľa vlastných atribútov

Súvisiace produkty (related products) su zvyčajne zobrazované na stránke detailu produktu, prípadne v košíku. Ako základ na ich získanie slúžia produktové kategórie a produktové značky. To znamená, že pre konkrétny produkt sa zobrazia súvisiace produkty z rovnakej kategórie, alebo s rovnakou produktovou značkou. V niektorých prípadoch je toto kritérium nedostačujúce a potrebujeme doplniť alebo úplne nahradiť súvisiace produkty vlastnými produktami, napr. na základe niektorého z produktových atribútov. Pre tento účel som si vytvoril vlastnú PHP funkciu s troma argumentami:

 • product_id – ID produktu, pre ktorý získame vlastné súvisiace produkty
 • taxonomies – pole hodnôt predstavujúce slugy taxonómii, resp. produktových atribútov
 • relation – nepovinný parameter určujúci vzťah medzi atribútami, prednastavený vzťah “AND”

Výsledkom tejto funkcie je zoznam ID produktov, ktoré majú rovnaké produktové vlastnosti.

				
					function px_get_related_products_by_taxonomies($product_id, $taxonomies, $relation = 'AND')
{
  $ids = [];

  $tax_query = [];

  if (!empty($taxonomies)) {

    foreach ($taxonomies as $taxonomy) {

      $terms = get_the_terms($product_id, $taxonomy);

      if (!is_wp_error($terms) && $terms != false) {

        $terms_ids = [];

        foreach ($terms as $term) {
          $terms_ids[] = $term->term_id;
        }

        $tax_query[$taxonomy] = [
          'taxonomy' => $taxonomy,
          'field' => 'term_id',
          'terms' => $terms_ids
        ];
      }
    }
  }

  if (!empty($tax_query)) {

    $tax_query['relation'] = $relation;

    $args = array(
      'fields' => 'ids',
      'post__not_in' => array($product_id), //okrem aktualneho produktu
      'post_type' => 'product',
      'tax_query' => $tax_query,
    );

    $ids = get_posts($args);
  }

  return $ids;

}
				
			

Použitie našej funkcie je potom pomerne jednoduché a poslúži nám ako základ pre filter “woocommerce_related_products”. Získame teda pre konkrétny produkt tie súvisiace produkty, ktoré majú rovnaký atribút Látka (pa_latka) a Poťah (pa_potah). Vo výstupe môžeme zahrnúť aj prednastavené súvisiace produkty, a spôsobom, že použijeme funkciu array_merge, alebo ich úplne nahradíme.

				
					add_filter('woocommerce_related_products', 'px_update_related_products', 10, 1);
function px_update_related_products($related_posts)
{
  global $post;

  $product_id = $post->ID;

  $custom_related_products = px_get_related_products_by_taxonomies($product_id, ['pa_latka', 'pa_potah']);

  if (empty($custom_related_products))
    return $related_posts;

  //return $custom_related_products;
  return array_merge($related_posts, $custom_related_products);

}
				
			
Picture of Roman Kraiger

Roman Kraiger

Zakladateľ agentúry Pixeler, vášnivý cyklista, programátor a občasný bloger.

Páčil sa Vám tento článok?

Odmeňte ho páčikom.

alebo ho zdieľajte medzi priateľmi na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *