Ako vo WordPress-e pridať vlastný status príspevku

WordPress používa niekoľko základných statusov pre príspevky, ako napríklad draft pre koncepty, trash pre príspevky v koši alebo publish pre publikované príspevky. Niekedy však tieto základne statusy nestačia a je potrebné pridať ďalšie. Na pridanie nového statusu vo WordPress-e som si vytvoril jednoduchú triedu, ktorá obsahuje všetky potrebné metódy (funkcie) na to, aby sa nový status zobrazoval všade tam, kde je potrebné. Pre vytvorenie inštancie triedy sú potrebné tri parametre:

 1. slug – jedinečný identifikátor statusu, napr. “expired”
 2. options – pole s nastaveniami nového statusu podľa dokumentácie funkcie register_posts_status()
 3. post_types – pole typov príspevkov, pre ktoré chceme nový status aplikovať, napr. “post”, ak je prázdne, aplikuje sa pre všetky typy príspevkov
				
					<?php
//CustomPostStatus.php

class CustomPostStatus
{
  public $slug;

  public $options;

  public $post_types;

  public function __construct($slug, $options = [], $post_types = [])
  {
    $this->slug = $slug;

    $this->options = $options;

    if(!empty($post_types))
      $this->post_types = $post_types;
    else
      $this->post_types = get_post_types();

    $this->hooks();
  }

  public function hooks()
  {
    add_action('init', array($this, 'status_creation'));

    add_action('post_submitbox_misc_actions', array($this, 'add_to_post_status_dropdown'));

    add_action('admin_footer-edit.php', array($this, 'add_in_quick_edit'));

    add_filter('display_post_states', array($this, 'add_to_post_states'));
  }

  function status_creation()
  {
    register_post_status($this->slug, $this->options);
  }

  function add_to_post_status_dropdown()
  {
    global $post;
    if (!in_array($post->post_type, $this->post_types))
      return false;
    ?>
    <script>window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
      jQuery(document).ready(function () {
        jQuery('select[name="post_status"]').append('<option value="<?php echo $this->slug ?>"><?php echo $this->options["label"] ?></option>');

        <?php if($post->post_status == $this->slug) { ?>
        jQuery('#post-status-display').text('<?php echo $this->options["label"] ?>');
        jQuery('select[name = "post_status"]').val('<?php echo $this->slug ?>');
        <?php } ?>
      });
    });</script>

    <?php
  }

  function add_in_quick_edit()
  {
    global $post;
    if (!in_array($post->post_type, $this->post_types))
      return false;
    ?>
    <script>window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
      jQuery(document).ready(function () {
        jQuery('select[name="_status"]').append('<option value="<?php echo $this->slug ?>"><?php echo $this->options["label"] ?></option>');
      });
    });</script>

    <?php
  }

  function add_to_post_states($states)
  {
    global $post;
    $arg = get_query_var('post_status');

    if ($arg != $this->slug) {
      if ($post->post_status == $this->slug) {
        ?>
        <script>window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
          jQuery(document).ready(function () {
            jQuery('#post-status-display').text('<?php echo $this->options["label"] ?>');
          });
        });</script>
        <?php

        return array($this->options["label"]);
      }
    }
    return $states;
  }

}
				
			

Základom je použitie wordpress funkcie register_posts_status(), ktorá vyžaduje parameter slug a options, predstavujúci pole s nastaveniami nášho nového statusu. Táto funkcia však len zaregistruje nový status, nepridá ho do selectu so statusmi v administrácii príspevku alebo do rýchlej úpravy príspevku. Preto som moju triedu doplnil o ďalšie dve funkcie (add_to_post_status_dropdown a add_in_quick_edit), ktorými nový status pridám práve na spomínane miesta. 

Vlastný status v selekte statusov v administrácii príspevku
Vlastný status v selekte v rýchlej úprave príspevku

Navyše som pridal funkciu (add_to_post_states), ktorá pridá nový status aj medzi stavy príspevku v zozname príspevkov.

Vlastný status medzi stavmi príspevku v zozname príspevkov

Po nainkludovaní triedy je použitie už veľmi jednoduché a vyžaduje zadanie všetkých troch argumentov. 

				
					//functions.php

require 'CustomPostStatus.php';

$args = [
  'label' => 'Expirovaný',
  'label_count' => _n_noop('Expirovaný <span class="count">(%s)</span>', 'Expirované <span class="count">(%s)</span>'),
  'public' => true,
  'exclude_from_search' => false,
  'show_in_admin_all_list' => true,
  'show_in_admin_status_list' => true,
  'show_in_state' => true,
];

$new_status = new CustomPostStatus('expired', $args, ['post']);
				
			
Picture of Roman Kraiger

Roman Kraiger

Zakladateľ agentúry Pixeler, vášnivý cyklista, programátor a občasný bloger.

Páčil sa Vám tento článok?

Odmeňte ho páčikom.

alebo ho zdieľajte medzi priateľmi na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *